Julkaisen prototyypeistä vain pienen osan, suuntaviivoja. 

Liike Nyt 2.0 -prototyyppi on luotu syyskuussa 2018.

Liike Nyt! on luonut toimintaperiaatteensa, joista olen itse hieman eri mieltä. Toki heidän ideaansa kuuluu se, että muovaudutaan jatkuvasti ja mikään ei ole välttämättä pysyvää. Alla siis oma ehdotukseni konseptin Liike Nyt! 2.0 suuntaviivoiksi.

Lähtötilanne: 

Demokratia on rikki, kun yksilön osallistuva ja osaava ääni ei kuulu ja maata johtaa "tila-autollinen" ääniä kärttäviä päättäjiä, jotka ovat kahlinneet itsensä hallitusohjelmansa vangeiksi. Suora demokratia sisältää suoria riskejä asiantuntijuuden kustannuksella, kuten viimeaikoina on nähty. Nuorisoa ei uusien arvojen äärellä kiinnosta (ei kyllä juuri muitakaan) vanhentunut aatepolitiikka ja puoluekuri. Naulatut ohjelmat tappavat osallistavan toiminnan muiltakin. Politiikkaan osallistuminen innovatiivisena poliitikkona, asiantuntijana tai äänestäjänä on mahdotonta ja tämä uusiutuva luonnonvara ja kansakunnan kyvykkyys jätetään käyttämättä.

Digiaika antaa kuitenkin mahdollisuuden uusille asioille ja toimijoille. Se voi innostaa koko kansan osallistumaan; yksilöinä, omalla osaamisella, omilla ehdoillaan ja innovaatioillaan, jotka saavat kulloinkin ansaitsemansa kannatuksen. Ja mikä parasta, ilman kaiken tuhoavaa puoluekuria. 

Prototyyppi, Liike Nyt! 2.0

Uutta mallia hakisin muutamasta lähtökohdasta käsin: 

1. Liike Nyt! 2.0 rekisteröityy yksilöitä edustavaksi puolueeksi, muuten sillä ei ole vaikutusvaltaa ja meno jatkuu ennallaan.

2. Liike Nyt! 2.0 on aatteeton puolue, jolla ei ole puoluekuria, koska aatteet ovat historiaa ja ihmiset haluavat äänestää yksilöitä, jotka ajavat äänestäjän mielestä tärkeitä asioita.

3. Liikkeellä on Demokratia-verkkoalusta, jossa on Asiantuntijaverkosto- ja Poliitikon polku -toimintojen lisäksi äänestysosio (nettiparlamentti) ja keskustelufoorumi. Asiantuntijuus ohjaa päättäjiä tekemään oikeita valintoja.

4. Parhaat asiat, suosituimmat Poliitikon polulle haluavat ja osaavimmat asiantuntijat nousevat Demokratia-alustalla itseohjautuvasti esille yksilöiden itsensä toimesta, eikä käsiteltäviä asioita tai ehdokkaita valita pienen piirin toimesta. Kuten Liikekin toteaa: "Hyvät ideat ja uudistukset pitää toteuttaa, on niiden esittäjä kuka tahansa".   

5. Liike Nyt! tuotteistuu demokratian vientituotteeksi maailmalle kolmessa vuodessa.

Em. idea lyhennettynä: 

Liike Nyt! 2.0 on aatteeton ja puoluekuriton demokratia-alusta ja yksilöpuolue, johon on helppo hypätä mukaan äänestäjänä, poliitikkona tai asiantuntijana.